De twee werelden

DE TWEE WERELDEN

In Taoïsme wordt gesproken over de twee werelden. De uiterlijke, materiële wereld en de innerlijke, immateriële wereld. Ze zijn de Yin en de Yang, horend bij elkaar, even reëel, even belangrijk, maar wel van elkaar gescheiden.

VAN BINNEN OF VAN BUITEN

De uiterlijke, materiële, wereld is dat deel van de realiteit dat van buitenaf onderzocht kan worden. Alles wat je kunt zien of horen of ruiken of proeven of letterlijk voelen. Alles wat gemeten en bestudeerd kan worden met zintuigen of met apparatuur, microscopen etc. 

De innerlijke, niet materiële, wereld is dat deel van de realiteit dat je alleen van binnenuit kunt bestuderen. Gedachtes, emoties, overtuigingen, aandacht, focus, ervaring, intuïtie, energie, het onbewuste, het spirituele. Niemand kan ontkennen dat dat deel ook bestaat. Er is meer dan alleen materie, dat weet iedereen.

DE VERHOUDINGEN

We hebben alle twee de werelden nodig. Er is geen Yin zonder Yang en geen Yang zonder Yin. Maar je kunt niet tegelijkertijd in alle twee de werelden opereren. Of je bekijkt iets vanuit de innerlijke ervaring. Of je bekijkt het vanuit de uiterlijke ervaring. Het is de een of de andere. Maar aan de andere kant kun je het een niet zonder het andere hebben. Ze zijn er alle twee maar je bent bezig met een van de twee. Zo is het altijd met Yin en Yang.

Een voorbeeld. Er is een heuvel. Je kunt een heuvel oplopen of die zelfde heuvel af lopen. Op is Yang. Af is Yin. Er is geen op als er geen af is. Er is geen beneden als er geen boven is. Maar je kunt niet tegelijkertijd een heuvel op en heuvel af lopen. Het is de een of de andere. Je loopt de heuvel op of je loopt de heuvel af. En toch bestaan ze alle twee. Want als de andere er niet is, is de ene er ook niet.

Er is geen innerlijke wereld zonder de uiterlijke en geen uiterlijke zonder de innerlijke. Maar het is wel belangrijk om te weten vanuit welke wereld je iets aan het bekijken bent.

WEET WAAR JE NAAR KIJKT

Als je het met iemand ergens over hebt is het bijvoorbeeld heel belangrijk om te weten of je het over de innerlijke of de uiterlijke wereld hebt.

Als je het hebt over de innerlijke wereld, dan is dat heel individueel, het is jouw ervaring of de ervaring van de ander. Je kunt het nooit voor een ander weten en de ander kan het niet voor jou weten. Bijvoorbeeld als het gaat over wat je fijn of niet fijn vindt. Dat kun jij alleen weten.

Als je het over de uiterlijke wereld hebt heb je het over iets wat echt bestaat, iets waar je van buitenaf iets over kunt zeggen. Dan kan het zijn dat jij over een bepaalde onderwerp veel over weet. Maar het kan ook zijn dat iemand anders het beter weet. Dan kun je er bijvoorbeeld gerust van uitgaan dat een wetenschapper meer ergens over weet dan een leek. En dat vele wetenschappers meer weten dan een paar wetenschappers.

REALISTISCHE SPIRITUALITEIT

De Corona perikelen maken helder hoe vele “alternatieve” en spirituele mensen de innerlijke ervaring en de uiterlijke realiteit door elkaar halen. Men vertrouwt eigen onderbuikgevoelens zonder een reality check te doen. Het voelt niet goed, dus dan zal het wel niet waar zijn. Of anders om.

Als het gaat over aanpak van deze pandemie heb je niet veel aan je eigen innerlijke ervaring, je onderbuikgevoelens of je intuïtie. Het gaat over de uiterlijke realiteit en dan kun je het beste vertrouwen op de westerse wetenschap. Die is absoluut superieur als het gaat over het onderzoeken van de materiële wereld.

VOELING HOUDEN

Je kunt spiritueel zijn én nuchter. Maar dan wel graag in innerlijke, niet materiële zaken spiritueel, in uiterlijke, materiële zaken nuchter. Het een kan niet zonder het andere, maar het heeft wel alle twee een eigen plek. Yin heeft in de kern een stukje Yang en Yang een stukje Yin.

Als het gaat over wat deze Corona periode voor jou betekent en wat jij er van leert kun je het spiritueel bekijken maar het is dan ook belangrijk om voeling te blijven houden met de realiteit.

Als het gaat over wat we het beste kunnen doen om hier doorheem te komen kun je het beter puur nuchter benaderen en luisteren naar de experts en de mensen wiens werk het is om ons hier doorheen te loodsen, terwijl je voeling houdt met je eigen innerlijke ervaring.

HEUVEL OP OF HEUVEL AF

Wie alleen vaart op het uiterlijke is een droogkloot en beperkt in zijn visie. Wie alleen vaart op het innerlijke is een zwever. Je hebt ze alle twee nodig. Maar weet waar je mee bezig bent.

Als je de heuvel op loopt, loop je de heuvel op. En als je de heuvel af loopt, loop je de heuvel af. Dus als je het over je eigen innerlijke ervaring hebt dan ben jij het die bepaalt. Als je het over de reëele zaken en feitelijkheden hebt dan kun je soms gerust de mensen geloven die er meer over weten.

Lieve groeten, tot de volgende keer,

JAANA

Showing 2 comments

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.