OPLEIDING SHIATSU STOELMASSAGE

Ongelooflijk hoe veel je in een half jaar kunt leren!

Dat is wat de deelnemers zonder uitzondering zeggen.

De opleiding Shiatsu Stoelmassage bestaat uit een uitgebalanceerd programma met een 12 praktijkdagen en Online Opleiding, inclusief de beroemde 6 aanrakingen (oftewel het weekend Touch of Tao).

Gedurende een half jaar nemen wij jou mee om jou volledig klaar te stomen tot een professioneel Hands On Tao stoelmasseur.

Die belofte kunnen wij waarmaken door:

 • De manier van behandelen: De technieken vanaf de basis stevig en betrouwbaar aan te leren zodat je snel een professionele aanpak beheerst.
 • Onze behandelmethdodiek: Het leren toepassen van de unieke Hands On Tao behandelmethodiek die z’n oorsprong kent juist vanuit de stoelmassagepraktijk;
 • De opzet van de opleiding: De manier waarop theorie en praktijk tijdens de opleiding op elkaar zijn afgestemd. We maken de theorie praktisch! En de praktijk is vanaf het begin levend;
 • Onze visie op leren: De manier van leren af te stemmen op jouw als mens en behandelaar;
Opleiding Stoelmassage

WAT IS JOUW DOEL MET DE SHIATSU STOELMASSAGE OPLEIDING?

Ieder heeft zo zijn of haar eigen motief om deel te nemen aan deze opleiding. Maar over één motief is bijna iedereen eensgestemd.

De één wenst verregaande verdieping in stoelmassage, terwijl de ander ervoor kiest de Hands On Tao behandelmethodiek te leren kennen. Of zie jij het half jaar als ‘proeftuin’ om te beoordelen of je deel wilt nemen aan de opleiding tot Tao Shiatsutherapeut? Misschien wil je een praktijk starten in preventieve en therapeutische massages? Of zie jij stoelmassage als uitbreiding van je dienstverlening?

Wat je motief ook is, de gemeenschappelijke noemer lijkt duidelijk: Snel een zeer professioneel stoelmassage behandelaar worden.

WERKEN MET KENNIS EN INTUITIE

Als je deelneemt aan deze opleiding leer je werken met kennis én intuïtie. Je gaat leren volledig op je intuïtie te vertrouwen, een diepgaand contact met je cliënt op te bouwen en dat wat er vervolgens ontstaat begrijpen en duiden vanuit Taoïstische principes

Het resultaat zal zijn dat je een stevige en krachtige behandelaar wordt met de voeten stevig in de aarde, met een warme aangename aanraking en diep doorleefde kennis. Je werkwijze zal qua sfeer en aanpak steeds anders zijn, afhankelijk van wat er in de gegeven situatie het beste werkt en meest nodig is. En juist dat maakt je behandeling effectief, ontspannen en betekenisvol. Cliënten zullen versteld staan wat jij in vaak korte stoelmassagebehandelingen voor hen kan betekenen! Plus dat de effectiviteit en de ontspanning maken dat je zelf niet uitgeput raakt na vele opvolgende stoelmassagebehandelingen; je kunt veel aan zonder dat het je te veel energie kost.

[VIDEO] DE OEFENING DIE GEEN TIJD KOST MAAR WEL JE LEVEN VERANDERT

filmpje5

Klik hiernaast om een video te bekijken van een van onze basisoefeningen: de oefening waarop onze hele behandelmethodiek en de hele Stoelmassage Opleiding gebouwd is.

De oefening die geen tijd kost maar wel je leven verandert.

Veel plezier ermee!!

HOOFD, HART EN HARA

Om de Hands On Tao methodiek goed te laten werken is de juiste verbinding met je cliënt nodig en het vertrouwen op je intuïtie. Het gaat er om dat Hoofd, Hart en Hara zich op een bepaalde, specifieke manier met elkaar verhouden. Zodat ze met elkaar in balans zijn. En dat is niet eenvoudig…. Te veel in je Hoofd dan mis je het contact met je gevoel wat essentieel is. Als je Hart overheerst en je te veel bezig bent met je cliënt raak je uitgeput. Werk je te veel vanuit alleen je intuïtie dan voelt het als ‘rondzwemmen’.

Kennis, gevoel en intuïtie kunnen echt één worden, in de juiste onderlinge verhoudingen. Deze opleiding zal het cement tot die cohesie zijn. En als die cohesie er eenmaal is gaat het stromen en zullen jij en je cliënt de magie van deze behandelwijze gaan ervaren.

DE MAGIE VAN HANDS ON TAO BEHANDELWIJZE

De Hands On Tao behandelwijze is een holistische body-mind methodiek die:

 • Je op een nuchtere, holistische, spirituele wijze laat kijken naar ziekte, gezondheid en genezingsprocessen;
 • Hoofd (het weten vanuit inzicht), Hart (het voelen vanuit verbinding) en Hara (het handelen vanuit intuïtie) met elkaar laat samenwerken;

Een Hands On Tao behandelaar is niet op zoek naar wat er ‘fout’ is bij de ander, er is geen diagnose vooraf nodig. Er is vertrouwen, verbinding en inzicht nodig. Als je op deze manier leert behandelen leer je de weg te vinden door aan te voelen wat er nodig is, wat er mag, wat er gevraagd wordt, wat er gewenst is, wat er op dat moment klopt. Je leert vervolgens wat er plaats vindt binnen een theoretisch kader te plaatsen. Daarmee voel je niet alleen of het klopt wat je doet, maar weet je ook waarom.

stoelmassage

HET ONTSTAAN VAN HANDS ON TAO BEHANDELMETHODIEK

Mijn naam is Jaana Siltasalmi en ik ben eigenaresse van Hand On Tao Shiatsu Institute. Meer dan 30 jaar verdiep ik mij in Shiatsu en Chinese geneeswijze. Van hieruit heb ik een methodiek ontwikkeld die de theorie van Chinese geneeswijze naadloos aan (Shiatsu) behandelingen koppelt. Het is een methodiek die ontstaan is vanuit mijn jarenlange studies, tientallen jaren ervaring en tienduizenden behandelingen die ik gegeven heb.

MIJN VERHAAL

Na 15 jaar Shiatsu ervaring ging ik als stoelmasseur werken in een groot bedrijf. Opeens gaf ik meer dan 60 behandelingen per week, week in week uit. Tijdens het geven van de behandelingen vertrouwde ik op mijn intuïtie en de aanwijzingen van degene die ik behandelde en gaf de heerlijkste behandelingen.

Al snel merkte ik iets bijzonders op. Ik merkte dat als ik eerst ‘voelde’ dat het goed was en tegelijkertijd vanuit mijn kennis ‘wist’ wat ik aan het doen was en waarom, de behandelingen in effectiviteit enorm toenamen. Als mijn gevoel me bijvoorbeeld ernaar toebracht een bepaald acupressuurpunt te behandelen en ik wist wat de werking van dat punt was en waarom het in die situatie belangrijk was het te behandelen, begon het te stromen.

Het werkte elke keer weer! Maar niet andersom. Als ik vanuit mijn kennis besloot om een punt te behandelen of iets anders te doen werkte het niet. Of als ik iets deed zonder te weten waarom ik dat deed werkte het ook niet. Alleen als mijn intuïtie, gevoel en kennis samen kwamen in de juiste volgorde en de juiste verhoudingen was het raak! 

Als stoelmasseur leerde ik de theorie van Chinese geneeswijze op deze manier te koppelen aan een Shiatsubehandeling. Op een manier dat mijn denken de intuïtie en het voelen niet in de weg kwam te staan. Deze toen ontstane methodiek vormt al jarenlang met veel succes de kern van Hands On Tao (online) opleidingen. 

WAT ZEGGEN DE DEELNEMERS?

Vanaf dag 1 voelde ik me vertrouwd, thuis en welkom. Persoonlijke aandacht krijg je volop. Je wordt met welke vraag dan ook serieus genomen en positief gestimuleerd.

Manier van lesgeven en studeren is zo fijn, ik heb nog nooit zo veel plezier gehad in studeren. Het is een hele volledige opleiding, het klopt van begin tot eind. In een half jaar leer je echt heel veel.

Ik heb geleerd om niet meer voor andere mensen te denken maar echt aan te sluiten bij de ander; dit maakt het zoveel makkelijker voor mezelf en geeft de mooiste resultaten.

Je leert ook om niet te veel te doen en werken vanuit dat wat goed voelt en makkelijk gaat.

Jaana zegt niet dat ik “meer moet voelen”, maar biedt gewoon ruimte voor mijn eigen ontwikkeling. Je mag jezelf zijn en daardoor voel je je op je gemak.

ONZE VISIE OP LEREN

Wij hanteren de Taoistische manier van leren: Het zogenaamde ‘transformerend leren’. Volgens onze visie is het voor volwassen mensen belangrijk dat zij hun eigen voorkeur van leren ontdekken, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het proces en vooral ook leren vanuit de eigen ervaring. Door deze manier van studeren wordt het praktisch handelen sterk gestimuleerd waardoor snel en op een natuurlijke manier inzicht in de theorie ontstaat.

Veelal wordt bij onderwijzen de nadruk of meer op de theorie of meer op de praktijk gelegd. Bij onze unieke manier van leren valt dat volledig samen. En dat leidt in de praktijk tot behandelaars die vanaf het begin al het gevoel hebben dat ze ‘weten wat ze doen’ en snel aan de slag kunnen.

Het ‘transformerend leren’ gaat uit van de volgende 5 pijlers.

 1. De drie leerstijlen Hart, Hoofd en Hara
 2. De goudklompjes
 3. Top Down leren
 4. De omgekeerde diagnostiek
 5. De Behandelmethodiek; De 7 dingen die ertoe doen

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

In onze manier van leren zijn er drie leerstijlen te onderscheiden. Geen mens is gelijk dus leert ook niemand op eenzelfde manier. Het is ook niet zo dat iemand volledig volgens één stijl leert, maar wel een primaire stijl heeft.

 • De Hart leerstijl is een manier van leren die vooral herkent wordt door gevoelsmensen die willen leren door eigen innerlijke ervaringen;
 • De Hoofd leerstijl is er vooral voor nieuwsgierige mensen die willen leren door het te begrijpen;
 • De Hara leerstijl past het meest bij praktische mensen die willen leren door te doen.

Tijdens de lesdagen zorgen wij ervoor dat alle drie leerstijlen ruimschoots aan bod komen. We zorgen voor een sfeer waarin iedereen maximaal kan leren en precies dat leert waar hij of zij op dat moment aan toe is.

We vragen deelnemers om vanuit aanwezigheid en plezier te leren. Om eigen interesse te volgen. We vragen je actief naar binnen te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Als je weet waarom je iets wil leren is het makkelijk om je eraan te committeren.

En concentratie op de echte ‘goudklompjes’ die zijn blijven hangen na een les of studie-moment is cruciaal. Wat is er blijven hangen in de zeef van de goudzoeker? Maak je niet druk om dat wat niet is blijven hangen (dat komt de volgende keer wel aan bod). Geef je aandacht aan het goudklompje: Kijk ernaar, onderzoek het, zoek extra informatie, probeer het in de praktijk uit, praat erover. En laat vragen ontstaan en zoek zelf het antwoord! Vragen stellen is heel belangrijk! En de docenten zullen je uitgebreid antwoord geven, maar pas nadat je er eerst zelf een hele tijd mee geworsteld hebt en er niet uit komt. Als je dan een antwoord krijgt valt het als vanzelf naar binnen en hoef je geen moeite te doen het te onthouden.

Shiatsu en Chinese geneeswijze lenen zich uitstekend voor de Top down manier van onderwijzen: We presenteren eerst het geheel en werken daarna de details uit. Het begint bij Yin en Yang en Qi. Alles wat je daarna leert past daarbinnen. Elke lesdag werkt volgens dit principe.

Vaak wordt er binnen Shiatsu eerst een diagnose gesteld en daarop een behandelplan bedacht. In onze Hands On Tao behandelmethodiek hebben we dit proces omgedraaid. Na anamnese ga je direct behandelen. Dat wat er vervolgens ontstaat aan sfeer, technieken, manier van behandelen, enz. vertelt wat de theoretische diagnose is. Het is een manier van studeren waarbij je direct in de praktijk handelt en waardoor de theorie echt gaat leven.

De Hands On Tao behandelmethodiek is een geheel van modellen en werkwijzen die erop gericht is om weten-voelen-doen met elkaar te laten samenwerken in de juiste verhoudingen en in de juiste volgorde. Om de methodiek goed te kunnen aanleren toetsen we de behandelingen volgens de ‘7 toetsstenen’. Deze zijn:

 1. 80/20 regel: Zorg goed voor jezelf en werk vanuit de Hara. 80% van je aandacht tijdens de behandeling is bij jezelf. Precies dat is nodig om maximale betrokkenheid en verbinding met je client te krijgen.
 2. Het werken in het Qi veld: Ken je technieken, zodat jij je kunt richten op het verbindende veld tussen lichaam en geest. Richt je op het grotere en niet op het individu.
 3. De 5 niveaus van waarnemen: Ruimte geven aan wat er is. In communicatie en aanpak aansluiten op het niveau waar de ander aan het waarnemen is. Puur lichamelijk, meer energetisch, emotioneel of spiritueel? Door de juiste aansluiting voelt de ander zich gezien en gehoord.
 4. De 9 behandelingen: Het zoeken naar de open deur….Het vermogen te luisteren naar en aan te voelen wat iemand echt wil ontvangen. En het onderscheid kennen tussen helpen en ondersteunen.
 5. De 2 sferen: Dit gaat over onze persoonlijkheid geruststellen. Door de juiste afstemming volgens de Yin en Yang leer. De ander in de gelegenheid te stellen ons ‘binnen’ te laten. Het vermogen te variëren in aanpak, je intuïtie te volgen en te vertrouwen in de Qi en in het lijf van de ander om je de weg te wijzen.
 6. De 4 vormen van druk: Voedende, verspreidende, geruststellende en activerende druk. Pijn of ongemak is een stagnatie van de Qi. Afhankelijk van de aard van de stagnatie samen met de ander zoeken naar de toepassing van de juiste druk om de Qi weer ruimte te geven te kunnen stromen.
 7. Taoïstische diagnostiek: De behandelaar volgt z’n gevoel en intuïtie en vertaalt dat wat er gebeurt in een theoretisch beeld. De praktijk is eerst, de theorie volgt. Op het moment dat de praktische handeling samenvalt met de theoretische analyse gaat de Qi stromen en is er de magie.

HET PROGRAMMA

De opleiding Shiatsu Stoelmassage bestaat uit Online Opleiding Behandelmethodiek en 12 praktijkdagen, inclusief het “beroemde” weekend Touch of Tao.

DE ONLINE OPLEIDING

De Online opleiding Behandelmethodiek bestaat uit 8 modules met audiolessen, lesmaterialen en online opdrachten, diversen online platforms, een eindopdracht en een examen.

DE MODULES

Module 1: De geneeswijze van de Keizer; introductie in het Taoïstische denken
Module 2: De drie schatten Yin en Yang en Qi; de basis van Chinese geneeswijze
Module 3: Yin en Yang en de twee sferen van een behandeling; het afstemmen
Module 4: De 8 principes en de 4 vormen van druk; het samen zoeken naar dat wat werkt
Module 5: De 5 elementen en het ondersteunen van emotionele processen
Module 6: De meridianen en het behandelen van pijnklachten
Module 7: Zang en Fu; de interne organen en het werken met gezondheidsklachten
Module 8: De 9 behandelingen; het aansluiten en de open deur zoeken

Lees meer over de Online Opleiding Behandelmethodiek bij: /opleiding-handsontao-behandelmethodiek/

DE PRAKTIJKLESSEN

De 12 praktijklessen sluiten perfect aan op de Online Opleiding; elke les leer je een behandelingsgeheel die je meteen in de praktijk toe kunt gaan passen. Vanaf de eerste les ga je thuis behandelingen geven.

HET PROGRAMMA

Dag 1: Het Geheim van Shiatsu
Dag 2: Vuur Water behandeling
Dag 3: Basiskata bovenrug
Dag 4: Basiskata onderrug
Dag 5: De 10 Gouden Punten
Dag 6: Theoriedag De Twee Sferen
Dag 7: Puntjes op de i
Dag 8: Strekkingen op een massagestoel
Dag 9: Touch of Tao weekend, dag 1*
Dag 10: Touch of Tao weekend, dag 2*
Dag 11: Praktijk examen Kata’s / terugkomdag
Dag 12: Theorie examen ochtend + Oefenmiddag

Diploma/certificaat uitreiking

*Tijdens de twee dagen van het weekend Touch of Tao leer je “De 6 aanrakingen” methode en de “PTL” methode gebruiken en koppelen aan 5 elementen diagnostiek.

EN DAN NOG…

 • Geregeld kun je deelnemen aan een Hands On Tao Community Call via Zoom. Daarin kun je vragen stellen en casussen vanuit de training inbrengen;
 • De Facebookgroep Hands On Tao Community is er ook voor je vragen en het delen van ervaringen tussen de lessen door;
 • Via chat of e-mail kun je altijd contact met Jaana en andere leraren opnemen als je onderweg vragen hebt;
 • Je kunt eventueel ook aanvullende, individuele Zoom sessies, behandelingen of privé lessen boeken om onderwerpen te bespreken of dingen zelf te ervaren.

ALGEMENE INFORMATIE

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

DATA 2022-23

Lestijden van 10.30 tot 17.00 uur

Data stoelmassage, groep 1 voorjaar 2022:
18-2, 4-3, 18-3, 19-3 (zaterdag), 10-4 (zondag), 15-4, 6-5, 27-5, 28-5 (zaterdag), 10-6, 24-6, 1-7

Data stoelmassage, groep 2 voorjaar 2022:
12+13 maart, 26+27 maart, 9+10 april, 7+8 mei, 21+22 mei, 18 juni, 2 juli

Bij de opleiding hoort een online opleiding
Je krijgt toegang meteen als je je ingeschreven hebt. We starten de flow op 7 januari, de inschrijving staat open tot eind maart. Je kunt de online opleiding in je eigen tempo volgen. Je hebt er minimaal 4 maanden voor nodig, maar je mag er ook een jaar over doen.

Online Zoom sessies in voorjaar 2022 van 11.15 tot 12.15 uur
(als je er niet bij kunt zijn kun je later een opname beluisteren): vrijdag 7 januari, donderdag 10 februari, 3 maart, 24 maart, 14 april, 12 mei, 2 juni, 23 juni 2022.

Data stoelmassage groep 3, najaar 2022
16-9, 23-9, 30-9+1-10, 14-10, 28-10, 11-11, 2-12, 27+28+29-1 (een driedaagse dus…. misschien met overnachtingen, dat moet nog bekeken worden), 24-2

Online Zoom sessies in najaar 2022 van 11.15 tot 12.15 uur
(nog niet ingepland, maar waarschijnlijk donderdagen om de drie weken)

Naast de praktijklessen is zelfstudie en oefenen een belangrijk deel van deze opleiding.

 • De online Basisopleiding vraagt 2 dagdelen online studietijd per week.
 • Het oefenen met elkaar en met anderen vraagt ook 2 dagdelen tijd in de week.

Je levert aan het eind een portfolio in met de 60 oefenbehandelingen, 7 theorieopdrachten en 10 eindopdrachten van de online Basisopleiding.

Na het succesvol afronden van deze opleiding krijg je het diploma Hands On Tao Shiatsu Stoelmasseur.

Als je alleen de praktijklessen afgerond hebt (en nog niet de online opleiding) krijg je certificaat Hands On Tao Shiatsu Stoelmasseur.

De opleiding Shiatsu Stoelmassage is voor 30 EC geaccrediteerd bij KTNO.
Het diploma wordt door CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) erkend. Je kunt je bij CAT registreren om aan de wettelijke vereisten van een Shiatsu stoelmassage praktijk te voldoen.

De totale investering voor de opleiding Shiatsu Stoelmassage incl. Basis Opleiding Hands On Tao behandelmethodiek bedraagt € 1497,- waarbij geen BTW verschuldigd is.

Je kunt ook betalen in 7 termijnen van €220,-

INTAKEGESPREK

Je kunt een afspraak maken voor een 30 minuten gratis sessie via Skype of telefoon. Dan kunnen we samen zoeken waar je heen wilt en of deze opleiding je daarbij gaat helpen.

Klik HIER om een afspraak te maken.

We kunnen ook een afspraak maken voor een intake inclusief een therapeutische behandeling. Dan kun je ervaren wat Shiatsu stoelmassage daadwerkelijk betekent. Deze live intake vraagt een investering van 90 euro.

Klik HIER om een live sessie te reserveren en te betalen.  De datum en tijd spreken we af per e-mail of telefonisch.

WAT ZEGGEN DE DEELNEMERS?