Het shiatsukompas en de 11 geheimen van het werken met kennis en intuïtie

HET SHIATSU KOMPAS EN DE 11 GEHEIMEN VAN HET WERKEN MET KENNIS EN INTUÏTIE

In onze opleiding De 6 aanrakingen werken we met een specifiek model: Het Shiatsu Kompas. Het Shiatsu Kompas helpt ons om te werken met kennis en intuïtie.

Meer dan de som der delen

De kern van het Shiatsu Kompas wordt gevormd door De drie bronnen: meditatie, zelfonderzoek en lichaamswerk (de drie bronnen staan voor ieders individuele ontwikkeling).

Daaromheen staan De twee sferen: subtiel of doorstastend (staan voor het volgen van intuïtie);

De vier vormen van druk: voedend, bewegend, onstpannend en verspreidend (staan voor het stap voor stap aanpassen van de handelingen aan dat wat er in het moment gebeurt);

De vijf aandachtsgebieden: gewaarzijn, ontspannen, ademhaling, rechte gestrekte houding en open gewrichten en het werken met zwaartekracht (staan voor het werken vanuit de Hara);

en De negen behandelingen: Vuur-Water, basiskata, 10 Gouden Punten, 6 aanrakingen, 5 stappenplan, kernpunten, 5 elementen en emotioneel lichaamswerk, meridianen en energetisch lichaamswerk, Zang Fu en TCG (staan voor de kennis omvormen tot wijsheid).

Eindeloze verdieping

Al deze 5 deelgebieden met totaal 23 begrippen kunnen eindeloos verdiept worden en dat is wat we in de opleiding doen. We beginnen met het geheel en verdiepen het daarna onderwerp voor onderwerp uit.

Het Shiatsu Kompas is tot steun tijdens het leren. Vanuit eigen ervaring ga je het steeds dieper doorgronden. Het biedt niet alleen ruimte om een eigen stijl te ontwikkelen en eigen accenten te leggen maar stimuleert juist daar toe. Ook na de studie zal het Shiatsu Kompas tot steun zijn om je steeds verder te ontwikkelen. Het heeft geen eindpunt, het staat open voor steeds weer nieuwe inzichten en diepere ontdekkingen.

Om dit model heen zijn alle cursussen en de hele opleiding van Shiatsu in Bedrijf gebouwd. Het model is de basis voor het werken met kennis en intuïtie.

De 10 geheimen van het werken met kennis en intuïtie

1. Als je niet weet waar je bent is het moeilijk navigeren. De behandeling begint met het gewaarzijn van eigen lichaamsgevoelens.

2. Wens respecteren is cliënt respecteren. We richten ons op dat waar de cliënt aandacht voor vraagt. We kiezen de soort behandeling naar aanleiding van wensen, klachten en conditie van de cliënt.

3. Altijd beginnen met een schone lei. Als we eenmaal gaan behandelen laten we alles los wat we denken, weten of vermoeden. We laten ons volledig leiden door ons gevoel en door de aanwijzingen die de cliënt ons geeft. Zelfs de soort behandeling laten we om te beginnen los. Misschien komt er een hele andere behandeling naar ons toe dan we eerst bedacht hadden. We zijn aandachtig en oplettend, laten de behandeling als vanzelf gebeuren en dat wat naar ons toe wilt komen naar ons toekomen.

4. Shiatsu is ontspannen in het zijn. We werken met een ontspannen, moeiteloze houding. Maken gebruik van zwaartekracht. Aandacht in de Hara. Bewuste ademhaling. We rusten in de zwaartekracht.

5. Minimaal 70 % van je aandacht is bij jezelf. Vanuit aanwezig zijn bij onszelf maken we contact met de cliënt. Juist als we met onze aandacht bij onszelf zijn ervaart de cliënt ruimte om bij zichzelf te zijn.

6. Aanwezigheid creërt ruimte voor ontspanning, aandacht geeft steun aan het spontaan ontvouwen. We zijn bewust van onze lichaamswaarnemingen. Aandachtig, aanwezig en ontspannen. Het gaat om gewaarzijn van dat wat er is.

7. Elke nieuwe stap is verhuld in mysterie. Stap voor stap passen we onze aanraking en onze handelingen aan dat wat we voelen en wat de cliënt aangeeft. De aanraking zelf en de reacties van de cliënt vertellen ons wat er nodig is.

8. De diepte van de behandeling wordt niet bepaald door de soort technieken maar door het feit hoe goed de behandeling aansluit aan de behoefte van de cliënt. Wij communiceren met de cliënt en zoeken naar dat wat ontspanning brengt, wat verlichting geeft en wat het contact verdiept. We gaan niet dieper maar ook niet minder diep dan de cliënt wenst.

9. Intuïtie wijst de richting, kennis verlicht de weg. Alles wat we doen, alles wat we tegenkomen kunnen we in de termen van Chinese geneeswijze vertalen. We volgen dat wat we doen niet alleen met ons gevoel maar ook met ons weten. Als we niet alleen voelen maar ook weten wat we aan het doen zijn, wint onze behandeling aan kracht en duidelijkheid.De behandeling is er eerst, van daar uit volgt de analyse.

10. Hoe duidelijker de focus, hoe sterker het effect van de behandeling. Wanneer het duidelijk wordt wat er in het moment speelt, bepalen we welke de soort behandeling (zie boven) we aan het geven zijn. De soort behandeling geeft ons een kader waarbinnen we ons bewegen en waarbinnen we onze behandeling van moment tot moment bijsturen. De soort behandeling kan meteen aan het begin van de behandeling duidelijk zijn of het kan pas gaandeweg duidelijk worden. Hoe duidelijker het voor ons is wat we aan het doen zijn en waarom, hoe sterker het effect van de behandeling.

11. Het enige dat uiteindelijk telt is: kun je de cliënt echt raken? Zodra de theoretische overpeinzingen de behandeling negatief gaan beïnvloeden laten we ze los.

Een performance

Bij deze manier van werken komen shiatsu (vaardigheden), Chinese geneeswijze (kennis) en het eigen innerlijke weten (intuïtie) bij elkaar. Het resultaat is meer dan de som der delen! Elke behandeling is een kunstwerk, een performance, met rustige momenten en heftige momenten, met een begin en een eind en met een unieke verhaallijn. Soms modern, soms klassiek en soms experimenteel.

Motto

Ons motto is: Intuïtie wijst de richting (we volgen ons gevoel en onze impulsen), kennis verlicht de weg (we analyseren dat wat we doen in termen van Chinese geneeswijze en sturen bij) en dan moet je nog lopen om er te komen (stap voor stap laten we de behandeling zich ontvouwen).

Jaana Siltasalmi, Shiatsu in Bedrijf

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.