De 7 verschillen tussen westerse medische diagnose en een ‘diagnose’ binnen shiatsu

DE 7 VERSCHILLEN TUSSEN WESTERSE MEDISCHE DIAGNOSE EN EEN ‘DIAGNOSE’ BINNEN SHIATSU

Als een shiatsubehandelaar hebben wij het regelmatig over ‘diagnoses’. Yin en Yang diagnose, 8 principes diagnose, 5 elementen diagnose, meridiaan diagnose, Zang Fu diagnose. Dat zijn termen vanuit de Chinese/Taoïstische geneeswijze (TCG) waar we binnen shiatsu gebruik van maken.

MISLEIDEND

Het klinkt lekker serieus en wekt het beeld dat we binnen shiatsu ‘medisch’ bezig zijn. Een misvatting! Het woord ‘diagnose’ wijst binnen shiatsu op iets heel anders dan binnen reguliere geneeskunde. Het is eigenlijk vreselijk misleidend om het zo te noemen.

Ik noem het zelf dan ook liever een ‘behandelbeeld’ dan een diagnose. Maar helaas zit de term diagnose stevig ingebakken binnen TCG en is het bijna niet te voorkomen om er gebruik van te maken. Maar dat wat wij binnen TCG ‘diagnose’ noemen is op geen enkele manier gelijk te stellen met een westerse geneeskundige diagnose. Behalve dan dat ze alle twee behulpzaam zijn bij (het geven van) de behandeling. Maar niet op dezelfde manier.

De westerse geneeskundige diagnose gaat over kwalen.
TCG diagnose (shiatsu behandelbeeld) gaat over het totaalbeeld van het systeem.

Binnen de westerse geneeskundige diagnose heeft men het over anatomische en fysiologische waarheid.
Binnen shiatsu hebben we het puur over de ervaring in het moment.

DE 7 VERSCHILLEN TUSSEN WESTERSE DIAGNOSE EN TCG DIAGNOSE OP EEN RIJ

1. Westerse diagnose gaat over de oorzaak van een klacht. Een TCG diagnose gaat over de ervaring in het moment.

Een westerse diagnose is altijd gericht op het uitvinden wat de oorzaak van een bepaalde klacht is. Als iemand lage rugpijn heeft is de westerse diagnostiek er op gericht om uit te vinden waar de rugpijn vandaan komt: is het een hernia, een spierkneuzing, stagnatie van SI gewricht, slijtage, blaasontsteking. Ook voor een shiatsu behandelaar is dit interessant om te weten!

Als een shiatsu behandelaar wil je ook graag weten, voor zo ver mogelijk, wat de westerse oorzaak van een klacht is. Zeker met oog op doorverwijzing en noodzaak voor medisch handelen. Maar in je behandeling laat je als shiatsu behandelaar je leiden door een TCG diagnose oftewel, zoals ik het wil noemen: een shiatsu behandelbeeld.

Is de klacht Yin of Yang? Is het volte of leegte? Komt het van binnen of buiten? Is het koude of hitte? Welke meridiaan stagneert? Welk element vraag aandacht? De TCG diagnose benoemt niet de oorzaak van de klacht, maar de ervaring in het moment. De TCG diagnose is niet gekoppeld aan een westerse diagnose. Als het koude is ga je het opwarmen, ongeacht of het een hernia, een spierkneuzing of slijtage is.

2. Een westerse diagnose vertelt je altijd gelijk of de situatie ernstig is of minder ernstig. Een TCG diagnose zegt niets over de ernst van de klacht.

Als iemand heel vermoeid is en de diagnose ‘dikkedarm kanker’ is, dan weet je dat het ernst is. Als de diagnose ‘bloedarmoede’ is, is het meestal al een stuk minder ernstig (hoewel er ook hele ernstige vormen van bloedarmoede bestaan). In alle twee de gevallen zou de TCG diagnose ‘Milt Qi deficiëntie’ kunnen zijn. Natuurlijk wil je als shiatsu behandelaar ook weten wat er aan de hand is in de westerse zin! Zeker als er ernstige dingen aan de hand zijn. Maar een TCG diagnose op zich zegt niets over de ernst.

3. Een westerse diagnose baseert zich op laboratorium onderzoeken, foto’s, MRI’s etc. Een TCG diagnose baseert zich uitsluitend op wat er te zien, te voelen en te horen is.

Voor het stellen van een westerse diagnose zijn vaak (niet altijd) externe hulpmiddelen en bewijzen nodig. Voor een TCG diagnose heb je uitsluitend je zintuigen nodig. Je praat met degene die je behandelt. Je kijkt naar zijn tong en voelt zijn pols. Je observeert en voelt aan. Je onderzoekt reflexzones en reflexpunten. Je diagnose/behandelbeeld is gericht op het energetische totaalbeeld van de situatie zoals het nu, op dit moment, zichtbaar en voelbaar en ervaarbaar is.

4. Een westerse diagnose is objectief. Een TCG diagnose is subjectief.

Een westerse diagnose is een objectieve waarheid. Het is zoals het is, ongeacht welke behandelaar je voor je hebt. Een TCG diagnose is altijd afhankelijk van het moment en van de dynamiek tussen de behandelaar en degene die behandeld wordt. De ene therapeut kan iets anders aan een cliënt geven dan een andere. (Het lichaam van) de cliënt voelt dit aan en laat zien wat relevant is in de situatie. Een shiatsu behandeling is altijd afhankelijk van de situatie en de combinatie cliënt behandelaar. Een TCG diagnose is een momentopname, gericht op de praktische mogelijkheden.

5. In westerse geneeskunde mag je 1 iemand doden als je er 99 redt. Shiatsu zal nooit schaden.

De diagnose in de westerse geneeskunde is er op gericht om te bepalen welke behandelingen er mogelijk zijn. Binnen de westerse geneeswijze is het toegestaan dat iemand vervolgens schade overhoudt of zelfs overlijdt aan een behandeling, als het merendeel wel baat erbij heeft. Binnen TCG en shiatsu zul je nooit iemand schaden. De behandeling waar het behandelbeeld/TCG diagnose op gericht is, is altijd gericht op het herstellen van de totaalbalans. Dit zal per definitie geen schadelijke gevolgen hebben.

6. In westerse geneeswijze staat diagnose los van de behandeling, In shiatsu is het diagnose stellen gelijk de behandeling.

Het stellen van een westerse diagnose heeft geen genezende werking in zich (behalve misschien via de psyche). Het stellen van een TCG diagnose is altijd gelijk al een behandeling. Dit geldt in elk geval voor shiatsu. Elke handeling die je verricht om het totaalbeeld helder te krijgen, is tegelijkertijd al gericht op het herstellen van de totaalbalans. Dit geldt voor het gesprek, dat je voert, de oefeningen, die je je cliënt laat doen, het lichamelijke onderzoek dat je toepast. Je onderzoek is gelijk de behandeling. Zelfs het voelen van de pols is op zich al gericht op het herstellen van de totaalbalans.

7. In westerse geneeswijze is een diagnose nodig voor het behandelplan. In shiatsu hebben we geen diagnose vooraf nodig.

Westerse geneeswijze heeft een diagnose nodig voordat er iets gerichts gedaan kan worden. In shiatsu hebben we geen diagnose vooraf nodig. Vaak wordt de diagnose pas achteraf verwoord en is het een symbool voor dat wat er tijdens de behandeling plaatsgevonden heeft. Heb je een TCG diagnostische gedachte voor of tijdens een behandeling? Het kan je helpen om snel tot de kern van de zaak te dringen en om een zo goed mogelijke behandeling te geven. Maar zonder een verwoorde diagnose kan het ook.

Wil je meer weten over Chinese geneeswijze?

In september starten we met de opleiding Shiatsu Stoelmassage. Chinese geneeswijze is daar een onderdeel van. Lees meer: https://handsontao.nl/opleiding-stoelmassage/

Lieve groeten,

JAANA

Ps. Het is ook mogelijk om alleen de theorie van de opleiding te volgen: dat is de online training Chinese geneeswijze en Tao behandelmethodiek. Wanneer je je daarvoor aanmeldt krijg je meteen toegang tot de ‘solo-versie’, dat betekent: al het materiaal; dan kun je dat alvast oriënterend gaan doornemen. In maart 2024 ga je vervolgens met alle deelnemers vanaf les 1 serieus van start met opdrachten en interactieve lessen. Meer erover kun je lezen bij: https://handsontao.nl/handsontao-behandelmethodiek/

 

 

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.