Back shu punten en organen; hoe zit dat?

BACK SHU PUNTEN EN ORGANEN; HOE ZIT DAT?

Dit is altijd zo mooi: de Back Shu punten op de rug getekend. Dit `zijn punten op de Blaasmeridiaan op de rug, die gekoppeld zijn aan bepaalde organen en meridianen. Er is een punt voor de Long, een punt voor de Milt etc. We gebruiken ze in shiatsu om ons te oriënteren op wat we aan het doen zijn en waarom.

OOSTERS VERSUS WESTERS

De organen in Chinese Geneeswijze moet je trouwens helemaal niet koppelen aan de organen zoals we in het westen ze zien. Het gaat meer over functies en kwaliteiten, die we volgens de Taoïstische inzichten ordenen. Je zou de punten beter andere namen kunnen geven, en geen orgaan namen, maar in het westen houden we er van om het lekker medisch te laten klinken.

Maar laat je niet misleiden! Als het punt van Hart pijn doet is er niets aan de hand met je Hart. Of misschien wel maar dat heeft dan niets met het pijnlijk zijn van dat punt te maken. (Ik schrijf ook de namen van punten en meridianen met een hoofdletter, om ze te onderscheiden van ‘gewone’ organen.)

HET GAAT OM FUNCTIES

De Taoïstische ‘organen’ doelen wel anatomisch op de zichtbare organen, maar wat hun functie betreft hebben ze een heel eigen verhaal. Het gaat in Chinese Geneeswijze alleen maar om de functie. Je beschrijft een ‘orgaan’ als bij elkaar horende functies. Je mag de echte orgaan en de echte (wetenschappelijke) orgaan functies helemaal vergeten. Daar gaat het niet om.

Het gaat om binnen de gegeven kader weten wat je aan het doen bent en waarom, dat geeft focus en doelgerichtheid in je handelen. En dat geeft weer ontspanning en via beïnvloeding van punten en gebieden ook effect op de werking van je lijf. Want verschillende punten en verschillende gebieden zenden prikkels naar andere punten en andere gebieden in het lijf. Dat is gewoon een feit. En rondom dat feit is er in Chinese Geneeswijze het een en ander aan behandelrincipes ontwikkeld.

MERIDIANEN

Hetzelfde geldt voor de meridianen en nog sterker. Als je aan het hoesten bent het geen zin om de Long meridiaan te behandelen. Als je maagpijn hebt heeft het geen zin om Maag meridiaan daarvoor te behandelen.

Bij de meridianen geldt het nog sterker dat je het los mag zien van organen, zelfs van de ‘Chinese’ organen, ook al zijn ze zo genoemd (Milt meridiaan, Blaas meridiaan). Oorspronkelijk hebben de meridianen hele andere namen (Tai Yin van het been etc.). Het is een westerse interventie geweest om ze volgens de organen te benoemen. Alweer om het lekker medisch te laten klinken zodat we het hier serieus zouden nemen (mijn interpretatie).

ROUTES

Meridianen zijn routes waarlangs onze aandacht beweegt door het lijf. Dat is iets heel tastbaars en reëels, maar niet iets wat je anatomisch of fysiologisch kunt onderbouwen (behalve dan via routes lang fasciae, maar dat is een heel nieuw onderzoeksgebied). De meridianen zijn niet echt iets concreet tastbaars, maar wel ervaringsgericht tastbaars. Ze zijn routes. Je ziet het heel mooi terug in bewegingsketens en in de ontwikkeling in de baarmoeder. Ons lijf wordt rondom de meridianen gebouwd.

Bijvoorbeeld als je naar voren gericht bent, als je ergens in geïnteresseerd bent en je gaat er letterlijk of figuurlijk “er naar toe”, is je voorkant geactiveerd; spieren, ogen, oren, alles naar voren. Dat kun je zien, dat kun je ervaren en dat kun je functioneel terug vinden. De spieren en de zintuigen die je gebruikt om naar voren te gaan en om van richting te veranderen zijn actief. De spieren die je gebruikt voor ‘zoeken’ zijn actief. Dat is de route van de Maag meridiaan.

Die routes waarlangs de aandacht beweegt gaan ook naar binnen en naar de organen toe, maar niet één op één. Long meridiaan heef langs haar route een boel interne organen, niet alleen de long. En dan nog. De organen zoals wij het in het westen beschrijven doen gewoon wat ze doen en dat heeft niets met de meridianen te maken. En ook niet met de Back Shu punten.

HART, HOOFD EN HARA

En toch werken we er mee, met de meridianen en met de Back Shu punten en andere modellen uit Chinese geneeswijze. Het stuurt onze focus, en binnen de kader van onze behandelmethodiek wordt het functioneel. De werking past in onze focus en het geheel klopt. We noemen het werken met Hart, Hoofd en Hara. De actie ontstaat vanuit Hara (we volgen de natuurlijke flow), het Hart voelt en controleert of die richting klopt en het Hoofd begrijpt waarom wel of niet. En voor dat Hoofd hebben we die punten en die meridianen en alle theorieën en modellen nodig. Het Hoofd heeft een beetje houvast nodig om lekker open te kunnen blijven voor inzichten in het moment.

Lieve groeten,

JAANA

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.