Aanraken is geraakt worden

AANRAKEN IS GERAAKT WORDEN

Een massagebehandeling kan een ontroerende ervaring voor zowel de behandelaar als de cliënt zijn. Een ander raken betekent je zelf laten raken.

Als masseur willen we graag de cliënt met onze aanraking echt raken. In de praktijk betekent dit dat we altijd op zoek zijn naar de aanraking die ontspanning brengt. Wie niet ontspannen is laat zich niet raken. Wie niet ontspannen is kan een ander niet raken.
Eerst ontspanning zoeken bij onszelf, dan bij de cliënt, dat is ons uitgangspunt. Waar geen ontspanning is, is geen diepgaande behandeling mogelijk.

RAAKBAAR ZIJN

Het is alleen mogelijk om de ander te raken wanneer je zelf “raakbaar” bent. Raakbaar zijn betekent: ontspannen en aanwezig zijn, zonder oordeel. Het moment nemen zoals het is. Als behandelaar laten we onze eigen oordelen voor wat ze zijn en streven er naar om de cliënt zijn oordelen te helpen laten varen. Dit kan als we precies zo dicht bij komen als de cliënt wil, als we de grenzen van de cliënt serieus nemen, als we de cliënt aan het roer van het proces zetten. Het streven is om in contact te staan met dat wat echt is en dat kan alleen met toestemming van degene die het betreft.

ONTSPANNING

De grenzen van de cliënt zijn de graadmeter. Wat ontspanning brengt is goed en meer hoeft er niet te gebeuren.
Als de aanraking te intiem voelt, zal de ander zich niet ontspannen. Als de aanraking voor de smaak van degene die behandeld wordt te licht is, zal de persoon zich niet ontspannen. Een aanraking die als te stevig wordt ervaren is ook niet ontspannend.
Andersom werkt het ook. Als er ontspanning is zal een aanraking niet snel te intiem voelen. Wanneer er ontspanning is, kan de lichtste aanraking diep voelbaar en krachtig zijn. Waar ontspanning is kan een zeer stevige aanraking verdragen worden zonder spanning op te roepen.

DE 7 DINGEN

Bij Hands on Tao vormen “de 7 dingen die ertoe doen tijdens een shiatsubehandeling” de rode draad door de hele vierjarige opleiding. Dit zijn de 7 dingen die bepalen of je de ander echt kunt raken of niet. Dit zijn de 7 dingen waarin je jezelf kunt gaan ontwikkelen tot een professionele behandelaar. Het is een ontwikkeling die je hele ‘masserende leven’ door zal gaan.

1. Goed zorgen voor jezelf

Om te kunnen ontspannen heeft de ander het nodig dat hij of zij kan voelen dat het geven van deze behandeling niet ten koste gaat van jou. De ander voelt het onmiddellijk aan als jij over je eigen grens gaat. Als je goed voor jezelf zorgt kan de ander zich overgeven; want hij of zij hoeft dan niet voor jou te zorgen.

2. Op je gemak zijn

Het tweede dat de ander nodig heeft om te kunnen ontspannen en zich over te kunnen geven is dat hij of zij kan voelen dat jij op je gemak en kundig bent met wat je doet. Dat het professioneel voelt, dat je de technieken die je toepast goed kent. Dit vraagt om veel praktijk oefening en werken aan jezelf, zodat je met ontspannen, vanzelfsprekende focus bezig kunt zijn.

3. Aansluiten bij dat wat er is

Het derde wat van je gevraagd wordt is dat je in staat bent om je oordeelloos aan te sluiten bij dat wat de ander inbrengt. Om te kunnen ontspannen en zich over te kunnen geven heeft de ander het nodig om geaccepteerd en erkend te voelen in dat wat er op dat moment gaande is, wat het ook is. Dat vraagt van jou dat je geen vooropgezette verwachting hebt over hoe de ander zou moeten zijn in de behandelsituatie.

4. De ‘Open Deur’ nemen

Het vierde gebied om jezelf te ontwikkelen als behandelaar is het goed leren luisteren naar wat de ander van je wil ontvangen. Zodat je niet meer maar ook niet minder geeft dan de ander van je vraagt. Dit vraagt van je dat je verschillende soorten behandelingen beheerst zodat je op elke vraag een zo goed mogelijk antwoord kunt geven.

5. Afstemmen op de behoefte van het lijf

Dit principe is het belangrijkste voor ontspanning en overgave. Het is niet zo dat iedereen zich tijdens een behandeling MOET ontspannen en overgeven. Maar je wil als behandelaar wel de voorwaarden scheppen zodat het mogelijk is op het moment dat de ander er klaar voor is. Als je aanraking stap voor stap afgestemd is op de behoefte van het lijf maak je ruimte voor de ander waarbinnen ontspanning en overgave mogelijk is.

6. Samen zoeken naar dat wat werkt

Bij onze opleiding leer je samen te werken met degene die de behandeling krijgt. Niet de behandelaar is de hele tijd aan de leiding, maar je doet het samen. Afhankelijk van het moment en van de behoefte zoek je samen uit wat het beste werkt. Soms bepaalt de behandelaar wat er gebeurt, soms degene die de behandeling krijgt en soms is het letterlijk samen zoeken. Dit vraagt communicatie tijdens de behandeling.

7. Verwoorden wat je aan het doen bent en waarom

Binnen onze opleiding leer je alles wat je doet te koppelen aan Taoïstische diagnostiek zodat je niet alleen aanvoelt en afstemt en aanpast en communiceert maar ook weet wat je aan het doen bent en waarom. Dat geeft je gedachtes een kader, je behandeling zeggingskracht en jezelf vertrouwen. Wij noemen het ‘Hart, Hoofd en Hara op 1 lijn’. De ander voelt feilloos aan dat je weet wat je doet en dat geeft vertrouwen.

ONTROERING

Als je deze 7 principes in jezelf ontwikkelt betekent het dat je het lichaam van de ander met respect, warmte en aandacht aanraakt. Als je dat doet voel je vaak diepe ontroering. Als je zelf geraakt wordt voelt dat als versmelten. Het voelt helend en echt.

Als je bij die ontroering durft te blijven zal het transformeren tot ontspanning en overgave zowel bij jezelf als de ander. Je hart smelt. Je spanningen versmelten. Er ontstaat “ruimte voor transformatie”. Dit is het uiteindelijke doel van shiatsubehandelingen: aanraken om te raken en geraakt te worden en hiermee ruimte maken voor transformatie.

JAANA

Ps. Wil je meer weten over de 7 dingen die ertoe doen tijdens een shiatsu behandeling? Je kunt HIER een video bestellen die ik over dit onderwerp opgenomen heb.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.